TARİXİ ABİDƏLƏR - Buyan- Kuli-Xan məqbərəsi. Özbəkistan

TARİXİ ABİDƏLƏR - Buyan- Kuli-Xan məqbərəsi. Özbəkistan Buyan-Kuli-Xan məqbərəsi orta əsrlər dövründə Çağatay xanlığının xanı olan Buyan-Kuli xanın türbəsidir. Məqbərə 1358-ci

ildə Buxara yaxınlığında tikilib.