TARİXİ ABİDƏLƏR- “SAYMALUU-TAŞ”-QIRĞIZISTAN

Saymaluu-Taş― Qırğızıstanın Cəlalabad vilayətində petroqlif sahəsidir. Saymaluu-Taş qırğız dilində "işlənmiş" və ya "naxışlı daşlar" mənasını verir. Ağ-qara rəngli şəkillər halındakı 10

000-dən çox - bəlkə də 11 000-ə qədər oyma təsvir bu yeri qayaüstü təsvirlərin dünya əhəmiyyətli kolleksiyası halına gətirib.