TARİXİ ABİDƏLƏR – “ƏBDÜLƏZİZ XANIN MƏDRƏSƏSİ”. ÖZBƏKİSTAN

“Əbdüləziz xanın mədrəsəsi” Özbəkistanın qədim şəhərlərindən biri olan Buxarada, XVII əsrdə Həştərxanilər sülaləsindən olan Buxara əmiri Əbdüləziz xan tərəfindən ucaldılıb.