TÜRK TARİXİNİN ÖNƏMLİ ŞƏXSLƏRİ- 7 ALTIN FİKİR

“Türk tarixinin önəmli şəxsləri” çarxımızın ilk buraxılışında Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürk, Ümummilli Lider Heydər Əliyev, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, şair Xəlil Rza ULUTÜRK, Azərbaycan dramaturqu, maarifçi, şair, materialist filosof və ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundzadə, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof Xəqani Şirvani, Filosof, astronom Nəsrəddin Tusinin fikiləri yer alıb