Sənin eşqin edibdir (Bayatı-Şiraz təsnifi) – oxuyur Murad Kəngərli

Qafqav TV təqdim edir: Sənin eşqin edibdir (Bayatı-Şiraz təsnifi) – oxuyur Murad Kəngərli