ELİN SƏSİ- TÜRKİYƏLİ OZAN SƏMİH İPƏKLƏ

“Elin səsi” verilişinin qonağı Türk ozan, əski Turk musiqi alətləri ifaçısı Səmih İpək idi. Qopuzda və dombrada ifa etdiyi mahnılar, qırtlaq musiqiləri verilişin izləyicilərini əski Türk obalarına

qədər aparacaq.