DÜZƏN : ELÇİN ŞIXLI VƏ ELTƏN TÖRƏÇI İLƏ İLK BÖLÜM

Əməkdar jurnalist Elçin Şıxlı və Çölçü Birliyinin qurucusu Eltən Törəçi yeni verilişə başladılar. Verilişdə toplumun seçilmiş, yenilikçi və qabaqcıl aydınları ilə toplumu düşündürən və onu

irəli aparacaq başlıqlardan söhbət açılacaq.