“AYDINLANMA ARAYIŞI”- İQTİSAD FƏLSƏFƏSİ

“Aydınlanma arayışı” verilişinin VII bölümündə “İqtisad fəlsəfəsi”ndən danışıldı. İqtisadi böyümənin hansı problemlərə yol açdığından danışan aydınlar çağdaş dünyada bu çətinliklərdən

qurtulmağın yollarını müzakirə ediblər.