YAZIÇI VARİSİN KİTABI İRANDA NƏŞR EDİLİB

Yazıçı Varisin “Əzilmiş fotoşəkillər” bestselleri İranda işıq üzü görüb. Təbrizin “Nəbati” nəşriyyatı tərəfindən çap edilən roman geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.