GÖYTƏPƏ ABİDƏSİNİN TARİXİ ÖNƏMİ

Dövlət xətti ilə qədim abidələrin aşkar edilərək bərpa edilməsi, mühafizə olunması artıq bir ənənə halını alıb. Azərbaycançılığın izlərini yaşadan bu abidələr xalqımızın inkişaf tarixində misilsiz rol oynayıb. Tarixdə izi qala`n abidələrdən biri də Göytəpə abidəsidir.