“QONAQ OTAĞI” – RƏSSAM MALİK ABASOV: “TƏLƏBƏLƏRİM MƏNİM ƏSƏRLƏRİMDİR”

Bu dəfə “Qonaq otağı” verilişinin qonağı bir rəssam oldu. Rəssam Malik Abasov ADPU-nun Quba fialında təsviri incəsənətdən dərs deyir. Çəkdiyi əsərlərdə daha çox təbiət mənzərələri,

özəlliklə doğma kəndlərinin görüntüləridir. Sərgisinin keçirilməsindən söz düşəndə isə Malik müəllim təvəzökarlıqla “mənim əsərlərim tələbələrimdir” deyir. Verilişdə rəssamın yaşam yolundan danışdıq.